About Us
  • KA (Khazanah Ahlulbait) adalah sebuah website independent yang dibangun demi menambah wawasan keislaman guna peningkatan pemahaman Islam sebagai ajaran yang santun dan bijak, serta membersihkan pemahaman agama dari paradigma fanatisme, anarkisme maupun rasisme.

  • KA (Khazanah Ahlulbait) dengan segala keterbatasannya ikut serta dalam usaha menyebarkan budaya Islam yang 'rahmatan lil 'alamin' sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah saw.

  • KA (Khazanah Ahlulbait) dapat dihubungi di: 

E-Mail : rumah_quran_wonosobo@yahoo.com
gangkehidupan@gmail.com 
CP: 081328708683 

Kami akan sangat berbahagia jika anda ingin lebih dekat dengan kami dengan memberikan saran, kritik maupun sekedar salam sapa untuk mempererat silaturahmi kita :Powered by 123ContactForm | Report abuse